Mina Nedovic

Mina Nedovic

Mina Nedovic феб 16, 2022, 5:53 по подне
U eseju sam kratko opisala načine na koji kultura, pripadnost nacionalnim manjinama i identifikovanje kao žena utiču na pristup psihološkoj podršci, kako utiču na razvijanje mentalnih poremećaja, kao i koji univerzalni uzroci povezani sa kulturnom pripadnošću stoje iza nekih psihijatrijskih bolesti.
Više...
Najpopularnije od autora
феб 16, 2022, 5:53 по подне Mina Nedovic