Upustvo za autore

Uredništvo portala "Glas Balkana" podržava i podstiče slobodu misli i izražavanja, očekujući od autora da poštuju tekovine društvene i političke korektnosti.

Uredništvo, prema tome, neće objavljivati tekstove koji podstiču na nacionalnu, vjersku i rasnu mržnju, iznose klevete i neprovjerene optužbe na račun privatnih i javnih ličnosti, ili koji zastupaju bilo koji vid nasilja.

Od autora se očekuje odgovornost i poštovanje intelektualnog vlasništva. Naš portal je prvenstveno orjentissan za objavljivanje originalnih tekstova, a svako preuzimanje tekstova sa drugih portala (ukoliko ovi portali to dozvoljavaju) mora biti propraćeno priznavanjem tuđeg autorskog rada i upućivanjem na izvorni portal. Prema tome, autori portala su dužni navesti izvor sa kog su preuzeli informacije.

Osnovni način komunikacije recezenata portala Glas Balkana i njegovih autora, jeste e-mail. Autori su dužni navesti ispravnu e-mail adresu na koju će naknadno primati sva obavještenja ili upute. 

Uredništvo portala "Glas Balkana" zadržava pravo da u bilo kom trenutku izbriše vijest za koju se ustanovi da krši osnovna pravila objavljivanja.